Блог

Plašā ventilatoru izmantošanas joma motivē ražotājus ražot dažādus elektroventilatorus, kurus var iedalīt grupās pēc šādām pazīmēm:

  • paredzētais lietojums;
  • telpas veids;
  • īpaši darba apstākļi;
  • kontakta ķīmiskās vielas.

Ventilatoriem, neatkarīgi no to veida, ir sarežģīta uzbūve: kustīgs rotors un tam pievienotās lāpstiņas no dažādiem materiāliem. Rotoram griežoties, lāpstiņas pārvieto gaisa plūsmas, kā paredzēts iekārtas konstrukcijā. Galvenie elektroventilatoru iedalījumi pēc tehniskā izpildījuma:

  • aksiālie;
  • centrbēdzes;
  • bez lāpstiņu;
  • diametrālie.

Lāpstiņu kustība notiek slēgta veida blokā, rotācijas spēku iegūstot no elektromotora. Galvenie izmantojamo motoru veidi: rūpniecisks trīsfāžu, maiņstrāvas, līdzstrāvas, ar oglītēm vai bez oglītēm.

Elektromotori darbojas no 220/380 V maiņstrāvas elektrotīkla. Ventilatoriem ar līdzstrāvas elektromotoru ir paredzētas iekārtas ar spriegumu 5/12/24 V.

Bieži ventilatoru motoriem rodas bojājumi tieši pārslodzes dēļ. Kā vēl viens no iemesliem var tikt minēts mehāniskais nodilums, kad motora resurss tuvojas beigām.

Par tipiskiem mehāniskiem bojājumiem tiek uzskatīti korpusa bojājumi, detaļu nodilums, bultskrūvju posmsavienojumu bojājumi, elektromotora sastāvdaļu deformācija un virsmas nodilums.

Starp bieži sastopamiem elektriskiem bojājumiem var minēt strāvas vadītāju bojājumus, tinuma defektus, izolācijas izdegšanu, serdenes un kontaktu darbības traucējumus.

Mehāniskie bojājumi tiek diagnosticēti vizuālajā pārbaudē. Elektrisko kļūmju gadījumā speciālistam ir nepieciešams speciāls aprīkojums un viņam jāveic elektriskie mērījumi. Atbilstoši diagnostikas rezultātiem tiek noteikts bojājuma veids un izvēlēta remontdarbu veikšanas procedūra, lai novērstu konstatētos bojājumus.

Ventilatora aprīkojuma elektromotora remonta darbu sarakstā ietilpst dažādas tehnoloģiskās darbības: izejvielu materiālu nomaiņa, mehānisma daļu impregnēšana ar skābes un ķīmisku vielu izturīgām lakām, tos iegremdējot vannās ar iepriekš uzkarsētu sastāvu, pēc tam žāvējot ar rūpnieciskām metodēm, ievērojot temperatūras režīmu.