Transformatoru remonts

SIA „Pārtinēji un Partneri” piedāvā visu veidu sauso transformatoru remontudiagnostiku un apkopi. Mūsu kvalificētie un pieredzējušie strādnieki ne tikai salabos bojātu transformatoru, bet veiks arī transformatoru kārtējo apkopi.

Transformatora kapitālais remonts ir jāveic astotajā gadā pēc tā uzstādīšanas un pēc tam – atkarībā no nepieciešamības. To var veikt tikai sertificēti strādnieki tam piemērotās telpās, tāpēc transformators tiek pārvests uz uzņēmuma darbnīcām.

Transformatoru pārvešanu veic šim nolūkam apmācīti SIA „Pārtinēji un Partneri” darbinieki un atbilstoša transporttehnika. Kapitālā remonta laikā transformators tiek atvērts, visas detaļas tiek apskatītas, pārbaudītas un vajadzības gadījumā remontētas vai nomainītas.

Transformatoru kārtējā apskate jāveic katru gadu. Apkopes laikā tiek veikta vispārēja transformatora apskate un konstatēto defektu novēršana. Speciālisti pārbauda dzesēšanas sistēmu, krānu blīvslēgus, eļļas līmeņa rādītājus, automātisko uguns dzēšanas sistēmu, mitruma līmeni, kā arī spiediena regulēšanas iekārtas, tajā skaitā, ja būs nepieciešams, veiks tinuma maiņu, vadības shēmu pārbaudi, regulāciju un remontu u.c. darbus.

Mūsu uzņēmums veic diagnostiku, apkopi, remontu un piedāvā rezerves daļas arī šādām elektroiekārtām:

  • Elektromotoriem
  • Līdzstrāvas elektromotoriem
  • Strāvas ģeneratoriem
  • Sūkņiem, kompresoriem
  • Auto ģeneratoriem, starteriem
  • u.c. elektroagregātiem