Gultņu sēžu remonts

Mēs remontējam visu veidu elektromotoru gultņu sēžas. Uzņēmums nodarbojas ar virkni agregātu apkalpošanu. Mēs apkalpojam:

  • jebkura ražotāja, jaudas un izmēra agregātus;
  • sprādziendrošos agregātus;
  • dažādu ātruma režīmu asinhronos elektromotorus;
  • sinhronās iekārtu bez kolektora;
  • rūpnieciskās augstsprieguma iekārtas.

Motoram darbojoties liela slodze ir uz gultņiem, kas savukārt tiek novadīta uz gultņu sēžām un motora korpusu.

Ekspluatējot motoru ilgtermiņā, gultņu sēžas izdilst, kas izraisa dažādus sitienus, vibrācijas un elektroiekārtu korpusa bojājumus.

Jums jāsaprot, ka:

Restaurācijas darbi tiek veikti gan pie ārkārtas remonta, gan jebkuras tehniskās apkopes laikā, kā rezultātā tiek ietaupīti izdevumi, izslēdzot papildus nepieciešamību atsevišķi mainīt detaļas un rezerves daļas.

Gultņu sēžu atjaunošana visbiežāk nepieciešama tādiem elektromotoriem kuru pašu vai to rezerves daļu masveida ražošana tikusi pārtraukta.

Ass gultņa sēžu atjaunošanas principi

Izdilušās gultņu sēžas uz ass jāatjauno, ja ierīcei darbojoties ass rotē gultņa korpusā. Ass tiek ievietota gultņa iekšējā korpusā. Motoru samontējot asij jāievietojas gultņa korpusā ar noteiktu spēku.

Ja to neievēro, tad:

  • asij rotējot gultnī tā uzsilst;
  • izdilst sēžas.

Atjaunošanas remonta darbi palielina iekārtu darbības laiku, samazina papildus izdevumus, nodrošina iekārtu drošumu un izturību.

Tehnoloģiskā ziņā sēžas tiek atjaunotas, izmantojot divas metodes:

Klasiskā, kad sēžas vietai tiek uzkausēts metāls un pēc tam sēža tiek mehāniski apstrādāta līdz vajadzīgajiem izmēriem.

Inovatīvā, izmantojot polimēra materiālus no poliestera sveķiem un pēc tam mehāniski apstrādājot. Sveķu polimēriem ir plastiskās apstrādes īpašības, nevainojama noturība pret siltumu, tie iztur augstas mehāniskās slodzes un tiem piemīt augstas veiktspējas īpašības.